Wählen Sie die Sprache aus, in der die Website angezeigt werden soll.
Select the language in which you want the website to be displayed.
Choisissez la langue dans laquelle le site web doit être affiché.
Selecteer de taal waarin de website moet worden weergegeven.
AUSWÄHLENSelectSélectionnerSelecteer
Glass display unit
 

Gegevens­bescherming

Wij nemen het thema gegevensbescherming zeer serieus en vinden herlderheid in de omgang met uw gegevens erg belangrijk. Daarom willen wij u graag informeren over welke gegevens wij verzamelen, voor welk doeleinde en hoe u te allen tijde de controle over uw gegevens kunt houden.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk in de zin van de wet voor de verwerking van de gegevens is:

 

Schüller Möbelwerk KG

Rother Straße 1
D-91567 Herrieden

Tel.  +49 (0) 98 25 83-0
info@schueller.de
 

2. Categorieën van gegevens, doeleinde en juridische grondslag voor de verwerking

U kunt onze website natuurlijk altijd bezoeken zonder gegevens te verstrekken m.b.t. uw persoon. U kunt de privacyverklaring met de link onderaan iedere pagina oproepen. Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of te achterhalen natuurlijke persoon. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van uw bezoek aan onze website alleen om onze website te onderhouden en optimaliseren. Hiervoor worden uw IP-adres, diverse technische gegevens van het apparaat (bijv. besturingssysteem, gebruikte browser enz.) alsmede gegevens inzake het gebruik van onze webiste geregistreerd. Wij slaan deze gegevens niet langer op dan de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen resp. tot het doeleinde is vervuld. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om de website te kunnen onderhouden. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, kunt u helaas geen gebruik maken van ons online aanbod. Wij analyseren deze informatie statistisch om het gebruik van onze website voor alle bezoekers nog aangenamer te kunnen maken. De gegevens worden niet gekoppeld aan evt. al door ons opgeslagen persoonsgegevens. De gegevens die wij bij het gebruiken van de website verzamelen worden uiterlijk na 14 maanden gewist. De opslag van gegevens kan in individuele gevallen worden verlengd om juridische claims door te zetten, voor het verdedigen van eventuele juridische claims of op basis van juridische verplichtingen.

 

De rechtmatigheid van het verwerken van persoonsgegevens voor het onderhouden van de website alsmede de net- en informatieveiligheid is gebaseerd op art. 6 lid 1 f) AVG. Conform dit lid is het geoorloofd om persoonsgegevens te verwerken, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, voor zover niet de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen. Er bestaat volgens art. 13 lid 2 e) geen wettelijke of contractuele verplichting voor u om gegevens ter beschikking te stellen tijdens het gebruiken van onze website. De website kan echter niet worden gebruikt zonder uw gegevens te verwerken. Het veilig gebruiken van onze website en de visuele weergave van onze activiteiten zijn een gerechtvaardigd belang.

 

3. Contactformulier

Bij het invullen van het contactformulier stelt u ons persoonsgegevens ter beschikking. Wij kunnen de volgende soorten gegevens verzamelen: namen, e-mailadres, adres, telefoonnummer, faxnummer. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om uw specifieke vraag of verzoek te beantwoorden en om informatie te verstrekken. Om uw gegevens te beschermen, gebruiken wij een erkende coderingsmethode, wanneer deze naar ons worden gestuurd. De gegevens blijven gecodeerd tot de Double Opt-Ins zijn bevestigd. Indien er geen bevestiging komt, worden de gegevens na 2 weken gewist. Wij zullen uw persoonlijke gegevens gedurende een periode bewaren die noodzakelijk is om aan de in deze verklaring beschreven doeleinden te kunnen voldoen.

 

4. Distributielijst persberichten

Als u zich aanmeldt voor onze distributielijst voor persberichten gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens, zodat wij u kunnen informeren over nieuws van ons bedrijf en onze producten. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor de distributielijst voor persberichten in het kader van PR-activiteiten. Uw aanmelding voor de distributielijst is een toestemming volgens artikel 6 lid 1 sub a) AVG in verbinding met artikel 7 AVG. In dit verband worden uw professionele contactgegevens verwerkt. Ontvanger van de gegevens is de marketingafdeling en dienstverlener op basis van een art. 28 AVG contract. U kunt de toestemming eenvoudig en zonder andere kosten dan de verzendkosten te allen tijde voor de toekomst herroepen.

5. Cookies 

Wij maken op onze website gebruik van twee soorten cookies: session cookies en permanente cookies. Zodat u kunt beslissen of u ons toestemming wilt geven, willen wij u kort informeren over het doel van deze cookies. Cookies zijn korte stukjes tekst die wij op uw computer opslaan. Cookies voeren geen commando's uit op uw computer en vormen dus geen veiligheidsrisico voor u. 

 

Session cookies slaan bepaalde informatie op, terwijl u op onze website surft. Deze worden niet permanent opgeslagen, maar weer gewist wanneer u onze website verlaat. 

Wij gebruiken de session cookies op basis van artikel 6 lid 1 f). Op grond hiervan is het toegestaan om persoonsgegevens te verwerken bij een gerechtvaardigd belang. Het onderhouden van de website is een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. 

 

6. Ontvanger van de gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een juridische verplichting is om de gegevens te versturen. Een dergelijke verzending vindt plaats op basis van artikel 6 (1) c) AVG en in combinatie met de betreffende instructie of de wettelijke verplichting die in een individueel geval voor ons kan gelden. Categorieën van ontvangers van gegevens zijn openbare instanties in geval van een juridische verplichting en verwerkers die in onze opdracht de online verzamelde gegevens verwerken, zoals webhosts en -designers, aanbieders van analysediensten en (gebouw)beveiliging.

 

Om misdrijven op te helderen kunnen de videobeelden aan de politie worden overgedragen.

 

7. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft u diverse rechten, waarover wij u hieronder willen informeren. Meer details over uw rechten vindt u bovendien in de artikelen 15 tot 21 AVG alsmede § 32 tot 37 Duitse privacywet (Bundesdatenschutzgesetz BDSG). U heeft het recht om informatie te krijgen over uw persoonsgegevens. U kunt ook rectificatie van onjuiste gegevens verlangen. Verder heeft u onder bepaalde voorwaarden ook het recht op wissen van gegevens, het recht op beperking van de gegevensverwerking evenals het recht tot overdraagbaarheid van gegevens. Tegen de verwerking op basis van art. 6 lid 1 sub f) AVG kunt u bezwaar aantekenen, net als tegen een evt. profiling volgens art. 21 AVG. Toestemmingen die u bij het bekijken van de website heeft gegeven, kunt u eenvoudig en zonder opgave van redenen voor de toekomst herroepen. Alle bovenstaande rechten volgens art. 15 tot 21 AVG kunt u eenvoudig per mail of post claimen bij de verwerkingsverantwoordelijke. U heeft het recht om bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming bezwaar aan te tekenen, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is. Een overzicht van de toezichthouders voor gegevensbescherming alsmede hun contactgegevens vindt u onder:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

Mocht u nog vragen hebben, dan nodigen wij u vriendelijk uit om contact op te nemen met onze externe toezichthouder voor gegevensbescherming:

 

David Gabel

E-mail: david.gabel(at)dsgvo-support.de